ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Executive Education

Με την ενότητα «Organizational Behavior & Leadership» ξεκινά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ για Στελέχη Επιχειρήσεων στην Καλαμάτα

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και την Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιoνίων Νήσων ανακοινώνει την έναρξη της 5ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καλαμάτα στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ).

Η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται σήμερα στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Για περισσότερα από 50 χρόνια η ΕΕΔΕ καλύπτει τις τελευταίες τάσεις της αγοράς σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων, προσφέροντας προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες τους.

Περισσότερα... 

kemea

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(SECURITY)

Το KEK ETAΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Βάσει του Νόμου 2518/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3707/2008, το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να κατέχει άδεια εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή τίτλος σπουδών συναφής προς τον τομέα της ασφάλειας. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται μετά την απόκτηση του προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1.

 Περισσότερα...  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο φορέας μας ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2017» του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα είναι διάρκειας 32 ωρών και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά και καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης θα έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5,00 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, το οποίο καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων"

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά,προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι νομικά απαιτούμενο για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης 

 Περισσότερα...  

 

 

 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα Λογιστικά Αγγλικά

 

 

 VOCATIONAL ENGLISH CERTIFICATE IN ACCOUNTING

 

 Στα πλαίσια της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η ΕΤ.Α.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ εγκαινιάζουμε μια νέα συνεργασία με την Express Publishing - International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 Αυτή η νέα συνεργασία θα παρέχει δύο μοναδικά πιστοποιητικά:

 

i) Το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα

 

 ii) Το πιστοποιητικό εξετάσεων. Απονέμεται στο σπουδαστή των Αγγλικών Ειδικότητας ο οποίος ολοκληρώνει με επιτυχία την εξέταση, διάρκειας μίας ώρας. 

 

 Περισσότερα...  

voucher 29 01

Επιταγή Εισόδου Στην Αγορά Εργασίας Για Ανέργους Ηλικίας έως 29 ετών

 

 

 

 Περισσότερα... 

 


 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.