Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικών ασφαλείας (Γ Επικινδυνότητα)» από 20 έως 22 Μαΐου διάρκειας 10 ωρών


safety

Το  ΚΕΚ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, προτίθεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10ωρών με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2465/69/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. 

 Περισσότερα...  

  

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας και  το Σωματείο Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Μεσ/νίας «Η Σαμαρείτις» τα εξής προγράμματα εργαζομένων:

Περισσότερα...  

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Η δράση αφορά σε ανέργους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών, και συγκεκριμένα σε άτομα που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.1985.

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων αποφοίτων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 11.018 άνεργοι, εκ των οποίων 1.102 στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει α) θεωρητική κατάρτιση των ωφελουμένων, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 480 ωρών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 600 ώρες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 24174 ή στείλτε μας e-mail στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικών ασφαλείας (Γ Επικινδυνότητα)» από 1 έως 3 Απριλίου διάρκειας 10 ωρών


safety

Το  ΚΕΚ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, προτίθεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10ωρών με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2465/69/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

 Περισσότερα...  

  

Ξεκινά το 2ο Πρόγραμμα Ανέργων Νέων για τον Τουρισμό για συνολικά 8.000 ωφελούμενους

Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών απόφοιτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε θεματικά αντικείμενα συναφή με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 1.100 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

  • 6.900 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών (3 μήνες), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική υποβολή στο www.insete-training.gr με μοριοδότηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 01 Ιουλίου 2015 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 27210 24174.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα δικαιολογητικά για αποφοίτους Υ.Ε.- Δ.Ε. - Μ.Ε. 

 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΒΡΥΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

   

kek-logo

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης ΒΡΥΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

 Περισσότερα...  

  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 insurance

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Περισσότερα...  

«Τεχνίτες αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων» (ΠΔ. 66/2010)

 

Poster 2012-10-25Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων σύμφωνα με το Π.Δ 66/2010. Η άδεια αυτή δίνει το δικαίωμα στον τεχνίτη να τοποθετεί, να συντηρεί και να επισκευάζει εξαρτήματα αυτοκινήτου με υγραέριο (LPG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

 Περισσότερα...  

  

 

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 

Η δράση αφορά σε ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, και συγκεκριμένα σε άτομα που έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως 31.12.1996.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι, εκ των οποίων 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Περισσότερα... 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

 radiator

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων υλοποιεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση & εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Περισσότερα...   

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

 

 

 

 

kek-logo

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

 Περισσότερα...  

  

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίαςjobs 3

Η δράση αφορά σε ανέργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών, και συγκεκριμένα σε άτομα που έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως 31.12.1989.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι, εκ των οποίων 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και 18.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα...  

Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

 Air Condition s

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:

 Περισσότερα...  

  

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012

 laek

Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιo του προγράμματος «Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-25) έτους 2012»  σύμφωνα με την αριθμ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών το εξής πρόγραμμα εργαζομένων:

Περισσότερα...  

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ – ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ Ο.Ε.)

 

 Poster 2012-11-12

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της επιχείρησης ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ – ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ Ο.Ε. το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης: 

 Περισσότερα...  

  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικών ασφαλείας (Β΄ Επικινδυνότητα- Ομάδα Ι)» από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου διάρκειας 35 ωρών

 

safety

Το ΚΕΚ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, θα υλοποιήσει στο χρονικό διάστημα από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικό πρόγραμμα 35 ωρών με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας».  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2464/68/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. 

 Περισσότερα...  

  

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.