Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρίσης γεωργικών φάρμακων

 

 

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων πιστοποιήθηκε από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως φορέας παροχής κατάρτισης & κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά,προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι νομικά απαιτούμενο για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης (το εάν είναι «επαγγελματικής χρήσης» αναφέρεται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου). Δεν σχετίζεται με το εάν είναι επαγγελματίες αγρότες. Μπορούν μετά από εξετάσεις και να το λάβουν μη επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί που αναφέρετε στην ερώτησή σας, ή ακόμη ψεκαστές γεωργικών φαρμάκων, κηπουροί κλπ.

Πιστοποιητικό γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων – Διαδικασία Εξετάσεων

Οι εξετάσεις θα γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που αναμένεται να συγκροτηθεί σύντομα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Ο εξεταζόμενος θα καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο και μέσω Η/Υ, σε αίθουσες εγκεκριμένων εξεταστικών κέντρων. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 20 ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Σιμπέλ Αμέτ, τηλ. 27210 24174.

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η δράση αφορά σε ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, και συγκεκριμένα σε άτομα που έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως 31.12.1996.

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι, εκ των οποίων 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

• 2.410€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 
• 2.240€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ η δράση περιλαμβάνει :

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (`α και `β φάση), που στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Γα τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η δράση περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (`α και `β φάση), που στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 24174 ή στείλτε μας e-mail στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 600 ωρών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων Παν/μίων / ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 7.000 άνεργοι. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:
•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.


•Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών
•Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής οι οποίες συνίστανται σε:
α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400€ (4€/ώρα) το οποίο και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις.
Τα στοιχεία των Παρόχων Κατάρτισης της ανωτέρω Πράξης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ΑΜΕΣΑ και το αργότερο μέχρι τις 29/05/2015 τους παρόχους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Με τη χρήση του αριθμού ΚΑΥΑΣ τους (δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης) θα γίνει από τον πάροχο της επιλογής τους ο έλεγχος των στοιχείων τους, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΠΙΤΑΓΗ τους.
Σημείωση: Οι άνεργοι (α) δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρ/μενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και (β) να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αγροτών & νέων επιστημόνων στο Πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

topsa logo

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης» ενημερώνει ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αγροτών & νέων επιστημόνων στο ανωτέρω Πρόγραμμα  μέχρι και την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014.

 Περισσότερα...  

 Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσωνστο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 600 ωρών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων Παν/μίων / ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 7.000 άνεργοι. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

•Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών

•Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής οι οποίες συνίστανται σε:

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,

β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και

γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.400€ (4€/ώρα) το οποίο και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις.

Τα στοιχεία των Παρόχων Κατάρτισης της ανωτέρω Πράξης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ΑΜΕΣΑ και το αργότερο μέχρι τις 29/05/2015 τους παρόχους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Με τη χρήση του αριθμού ΚΑΥΑΣ τους (δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης) θα γίνει από τον πάροχο της επιλογής τους ο έλεγχος των στοιχείων τους, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΠΙΤΑΓΗ τους.

Σημείωση: Οι άνεργοι (α) δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρ/μενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής και (β) να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ. «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ» Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στο Nομό Μεσσηνίας ΤοπΣΑ»

topsa logo

Επωνυμία Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ»

Συντονιστής φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΤΑΠ)

Εταίροι:
• ΙΝΕ ΓΣΕΕ , ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
• «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
• EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. EEO GROUP AE)
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
• ΚΕΚ ΕUROTEAM, KEK ΑΚΜΗ

Περισσότερα...  

 


 

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.