ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

 

 

 

Ο φορέας μας ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015» του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα είναι διάρκειας 32 ωρών και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά και καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης θα έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5,00 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, το οποίο καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας “Ο ΕΡΜΗΣ”, Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσσηνίας, Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Καλαμάτας, Συντεχνία Αρτοποιών Μεσσηνίας, Σωματείο Ψυκτικών Ν. Μεσσηνίας, Σωματείο Εγκαταστατών Υδραυλικών Ν. Μεσσηνίας, Ομοσπονδία Επαγ/κων – Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Καλ/τας & Ν. Μεσσηνίας, Σωματείο Επισκευαστών αυτ/των & Μηχανημάτων Ν. Μεσσηνίας.

 

Τίτλους προγραμμάτων (πατήστε επάνω στον τίτλο να δείτε την αφίσα):

1. MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

6. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

8. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

10.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

11. MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

13. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

14. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.